top of page

Таргетирани решения за вашата организация.

Вие сте компания, която подхожда с грижа към хората?

Вие сте организация, която вярва, че и фирмената култура е част от нещата, които движат бизнеса наперед?

Вие сте собственик на компания или мениджър, който вярва в дейснотите насочени към създаване на приобщаваща работна среда и създаването на равни възможности?

Инвестирайки в решения за майки /и бащи/ завръщащи се  в  компанията след отпуск за отглеждане на дете, вие ще:

 Все още се колебаете? 

Може да започнете с това да разберете повече какво е коучинг, как работи и какво можете да очаквате при пътвия си разговор с мен от тук, а аз ще съм на среща при всякакви въпроси. :)

ЗАДЪРЖИТЕ ТАЛАНТИТЕ 
ДЪЛГОСРОЧНО.

Коучинг мотедологията се доказва все повече, като отлична допълнителна алтернатива на традиционанните методи за задържане, която е и особено подходяща при Millenials  и Gen Z  покеленията.

РАЗГЪРНЕТЕ ПОТЕНЦИАЛА.

Обучения, уъркшопи, менторинг програми са прекрасен инструменти за развитие. А целенасочена инвестицията към работещите майки и бащи , би подпомогнало дългосрочното ангажиране и развитие на кадрите и на бизнеса.

ИМАТЕ УНИКАЛНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО.

Ще можете да отличите своя бранд, демонстрирайки как грижата за служтеля , включването и равните възможности, е ваш  истински приоритет.

ПОСТИГНЕТЕ АНГАЖИРАНОСТ

Ще повишите ангажираността и удовлетвореността  на служителите, които чрез творчески процес от експерт извън организацията, биха могли да постигат по-добри резултати, обвързвайки мисията на компанията със собствените си ценности и силни страни. 

Защото статистиката показва, че:

12.6%* е разликата в заплащането между мъже и жени.
*Статистика от България.

37%* от жените се чувстват значително неуверени при връщането си след майчинство.
*Статистика от Великобритания.

40%* от жените са на ръководни постове и едва 24% са членове на борда.

*Данни от България

Едва 14%* от служителите се чувстват ангажирани на работа.

*Статистика от Европа при 21% в световен мащаб.

Липсата на кариерно развитие е сред водещите причини за напускане.
*Статистика в глобален мащаб според McKinsey

Жените традиционно подценяват знанията и уменията си, което предполага отличен мениджърски подход.
*Статистика от Централна и Изтчна Европа.

Мога да подкрепя мисията на вашата  организация  чрез:

Ре-онбординг програми за родители.

Индивидуално разработени решения за майки/бащи след отпуск за гледане на дете. Програми, които подпомагат процеса по завръщане в компанията, повишават ефективността и ангажираността по един лек и приятен начин. Изграждане на работеща Win-win стратегия и за служителя и за работодателя.

Подкрепа за лидери.

Адаптирани програми за лидери, които вярват, че разнообразието в екипите подпомага развитието на талантите и иновациите. Решения, които подпомагат процеса по включване на работещите майки/бащи след отпуск за гледане на дете.

Добри практики

Получаване на специално разработен за Вашата компания сет от материали и добри практики, които да въведете в процесите си - сами или с моя помощ.

Уъркшопи за всички

Кратки присъствени или онлайн практически уъркшопи по теми свързани с психичното здраве, съчетаване на работа и личен живот, постигане на по-добри резултати и удовлетворение, на всички фронтове. Доказано е, че ангажираните и мотивирани служители са тези, които движат бизнеса напред.

За мен.

София Димитрова

Като дългогодишен фасилитатор , обучител и експерт по развитието на талантите, аз съм тук, за да ви подкрепя в стремежа ви за постигане на позитивна работна среда, която е в основата на задържането и спечелването на талантите. Нека заедно създадем иновативни решения, които целят подкрепа на най-важния компонент зад всеки бизнес успех - хората.

IMG_7144.JPG
bottom of page